U Gradskoj upravi danas je održan sastanak Savjeta manifestacije „Trebinjsko kulturno ljeto“, kojim je predsjedavao predsjednik Savjeta, gradonačelnik Mirko Ćurić.
Na sastanku Savjeta raspravljalo se o kandidovanju kulturnih događaja koji će biti uključeni u manifestaciju „Trebinjsko kulturno ljeto 2019“, i koji će svojim sadržajem biti u skladu sa najvišim umjetničkim dometima.
Manifestacije koje su kandidovane za zvaničan program „Trebinjskog kulturnog ljeta“ pripadaju različitim oblastima umjetnosti, jer se vodilo računa o podjednakoj zastupljenosti svih sfera interesovanja za sve starosne grupe publike, kako domaće, tako i posjetilaca grada.
Imajući u vidu ulogu „Trebinjskog kulturnog ljeta“ u doprinosu razvoja kulture u gradu, pa i šire, Grad Trebinje, teži daljem unapređivanju i obogaćivanju ove centralne kulturne manifestacije grada Trebinja.