Turizam 3.jpg (821 KB)

U Trebinju je danas održana regionalna turistička konferencija "Regionalna saradnja - put kao održivom turizmu".

Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Dražen Bošković je istakao važnost ove konferencije jer okuplja najbolje regionalne turističke organizacije.

„Tu su i predstavnici nadležnog ministarstva i sigurni smo da ćemo izvući dobre zaključke kako bi otvorili put za buduće potrebe. Regionalnim uvezivanjem možemo privući još više turista, imati kvalitetniju turističku ponudi i dragocjeno nam je da nađemo zajedničko riješenje kako ne bismo gubili radnu snagu i dragocjeno nam je da vidimo kako se sa tim bore druge turističke destinacije“, kaže Bošković.

Stela Pavlović, rukovodilac Odsjeka za razvoj malih i srednjih preduzeća, kaže da je regionalna saradnja izuzetno bitna, ne samo u turizmu, već u svim sektorima.

Turizam 2.jpg (1.10 MB)

„To je nešto što pomaže svima, i malim i srednjim preduzećima. Treba ubrzano raditi na tim procesima i na saradnji.“, kazala je Pavlović.

Bojan Benderać, direktor Razvojne agencije Grada Trebinja, istakao je da je ova konferencija održana uz podršku Ministarstva privrede i preduzetništva.

„Cilj konferencije je povezivanje i razmjena iskustava svih učesnika, predstavnika ministarstava, regionalnih turističkih organizacija, turističkih operatera...I ova konferencija se sastoji od panela i radionica i diskusija“, kazao je Benderać.