Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u saradnji sa Gradom Trebinjem i Hercegovačkom kućom organizovali su juče predavanje na temu „Marketing za male poljoprivredne proizvođače“.
Gost predavač bila je Iris Stojko, direktor za razvoj tržišta i korporativne komunikacije, digitalnog razvoja i kontakt centra iz Minhena.
Cilj predavanja bio je vezan za aktivnosti osnaživanja “malih” poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode plasiraju u Hercegovačkoj kući, kako bi se prenijelo stručno znanje da bi usavršili svoju ideju i razvili svoj biznis, i đelovali strateški u polju marketinga i brendiranja.


Teme koje su se otvorile na predavanju vezane su za glavne korake za razvoj biznisa, pozicioniranje na tržištu, konkurentnost, proces brendiranja eko proizvoda, regulativa u EU (dekalracije, sertifikati i slično) po pitanju plasmana i prodaje, kreativni primjeri kako se od postojeće sirovine može napraviti neki nus-proizvod, uz postojeće asortimane šta se još može dodati a da postojeća tehnologija može podržati, šta je to važno kod proizvoda (kvalitet, inovativnost, funkcionalnost, asortiman, pakovanje, etiketiranje, označavanje proizvoda, prodajni servis, cijena).