IMG_20230517_101111_resized_20230517_121443137.jpg (348 KB)

Očuvanje porodice, nasilje u porodici i među vršnjacima, kao i demografski trendovi u Trebinju bile su teme današnjeg okruglog stola organizovanog povodom Međunarodnog dana porodice.

„Predloženo je da se poveća broj radnika u psihološko-pedagoškoj službi u vasiptno obrazovnim ustanovama, jer je mali broj zaposlenih u odnosu na sadašnje potrebe. Škole nemaju socijalne radnike. Raspravljalo se i o prisustvu školskog policajca u obrazovnim ustanovama, o čemu će odlučivati nadležna ministarstva. Grad se uvijek trudio da, kroz redovne aktivnosti, obezbjedi što bolje uslove za svu djecu. Mislim da je konačno došlo vrijeme da se sagleda ko može raditi u obrazovanju i da se vrednuje ono što se radi u školama. Takođe, da se zaposleni u prosvjeti adekvatno plate pa da budu zainteresovani da rade, jer već imamo situaciju da ljudi nisu zainteresovani za taj posao“, rekla je načelnik Odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.

Ona je dodala da je veliki problem nekontrolisano korištenje društvenih mreža od strane djece i mladih , pa i roditelja.

„Smatram da su, od kada su počele društvene mreže, djeca izgubila kontakt sa svojim predavačima, nisu više učitelji, nastavnici i profesori uzor. Za djecu moramo reći da nikada sama od sebe nisu kriva, ako je neko kriv onda su to roditelji i porodica. Malo je razgovora u porodici, malo se družimo, malo je djece na igralištima i svi se moramo uozbiljiti u rješavanju tih problema“ istakla je Skočajić.

Lana Tanasijević, ispred gradskog odjeljenja za porodicu i razvoj sela smatra da je malo rađeno na uzajamnom povjerenju na relaciji dijete – roditelj - škola.

„Svi jedni druge stigmatizujemo i krivimo, a jako je bitno povratiti povjerenje“, smatra ona.

Tanasijević navodi da demografski podaci pokazuju da je Trebinje među rijetkim lokalnim zajednicama u RS koje imaju pozitivan trend broja novorođenih, naročito kad se ima u vidu da je oko 99 odsto lokalnih zajednica ispod proste reprodukcije stanovništva.

„Trebinje ima i pozitivan migracioni saldo, jer se doseljava stanovništvo iz ruralnih sredina i manjih mjesta , zbog boljih uslova života. Postavlja se pitanje starosti stanovništva, pošto se doseljavaju i ljudi koji žele penzionerske dane provesti ovdje „ rekla je ona.

U gradskoj upravi nemaju relevantne podakte koliko je mladih ljudi napustilo Trebinje i život nastavilo u drugim mjestima u zemlji i regionu, uz objašnjenje da građani RS imaju mogućnost dvojnog državljanstva sa Srbijom, gdje ostaje najviše mladih koji odu na studije.

Najavljeno je da će naredne sedmice biti potpisan protokol o nasilju nad ženama u porodici, a potpisaće ga svi relevatni subjekti koji se bave ovom problematikom.

Pored gradskih odjeljenja, u radu današnjeg okruglog stola učestovali su i predstavnici škola, Centra za socijalni rad, Fonda za dječiju zaštitu, Centra za mentalno zdravlje i nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom.