SARAJEVO - Ministarstvo odbrane BiH danas je na službenoj web-stranici objavilo javni oglas za popunjavanje 815 formacijskih mjesta u Oružanim snagama, koji traje 21 dan od dana objavljivanja.


Na oglas se mogu prijaviti maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci koji zadovoljavaju uslove definisane oglasom, kao što su fizička spremnost i životna dob.
Na ovaj način, Ministarstvo odbrane BiH pruža mogućnost mladima da imaju posao sa sigurnom platom, te mogućnošću obučavanja i izgradnje karijere u Oružanim snagama BiH, saopšteno je iz Ministarstva.
Izbor će početi sa ocjenom ispravnosti prijava. Zainteresovani kandidati će morati da zadovolje osnovne i posebne uslove iz oglasa.
Testiranje kandidata biće obavljeno u centrima za regrutovanje u Sarajevu u kasarni "Rajlovac", u Banjaluci u kasarni "Kozara", u Čapljini u kasarni "Božan Šimović" i u Tuzli u vojnoj bazi "Aerodrom Dubrave".
Nakon testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim, te izabrati i predložiti ministru odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.
Prije upućivanja, izabrani kandidati će morati da prođu zdravstvene preglede i bezbjednosnu provjeru.
Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika.
Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.
Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti sa veb-stranice Ministarstva odbrane www.mod.gov.ba ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju.
SRNA