Pravilo u saobraćaju na glavnoj ulici koje razumiju stanovnici Trebinja, nije shvatljivo ljudima koji nisu iz ovog grada. Ako prate horizontalnu signalizaciju dolaze u situaciju da izazovu saobraćajnu nezgodu, a kako da je ne prate i šta da rade- ne znaju, jer nije obilježeno. trebinjska-ulica.jpgOvaj dio saobraćajnice problem je u oba slučaja i ako postupamo kako je obilježeno i ako to činimo van tih pravila. Oni kojima je posao da nađu najbolji način da riješe ovaj problem trebalo bi malo više da rade svoj posao i iznađu najpraktičnije i najbolje rješenje kako bi se obezbijedilo bezbjedno odvijanje saobraćaja u ovom dijelu grada.