U Trebinju je večeras formirano Udruženje građana i privrede Hercegovine, koje okuplja 110 članova.


Predsjednik Skupštine je Rodoljub Drašković, predsjednik koncerna „Svislajon“, dok je predsjednik Upravnog odbora Luka Petrović, v.d. generalnog direktora „Elektroprivrede RS“.

Drašković je rekao da je cilj Udruženja integracija znanja, pameti, ljudskih resursa i iskustva sa prirodnim i privrednim potencijalima, a sve na dobrobit Hercegovine i njenih stanovnika.


„Ima prostora za dalja ulaganja u ovu regiju, od proizvodnje organske hrane, zdravstvenog turizma, različtih grana industrije, poljoprivrede. Moramo se izboriti za regionalno porijeklo organske hrane i vina. Ostvarili smo ideju koja postoji tri godine, a od septembra ćemo raditi na realizaciji akcionih programa razvoja Hercegovine“, istakao je Drašković.


On je dodao da je privredni ambijent ovog dijela Srpske već popravljen i da postoje integrcioni tokovi.


Predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana i privrede Hercegovine Luka Petrović je naveo da je Udruženje prije svega orjentisano na korištenje potencijala koji do sada nisu bili dovoljno iskorišteni.


„Cilj je inteziviranje korištenja prirodnih i privrednih resursa, povratak ljudi u Hercegovinu i stvaranje sinergije, kako bi ova regija bila snažnija. Imamo dosta neiskorištenih mogućnosti, poput proizvodnje organske hrane ili turizma – koji nas je snašao, a nismo se organizovali. U prerađivačkoj industriji moramo da poradimo više i pravimo domaće proizvode, etno turizam nismo ni dohvatili, a i u energetici ima dosta neiskorištenih potencijala“, kazao je Petrović.


On je dodao da je Udruženje otvoreno za sve, bez obzira na mjesto rođenja i prebivališta, vjeru i naciju, a koji imaju ideje i žele ih realizovati, kako bi se djeca rađala u srećnijoj i stabilnijoj Hercegovini.„Uvijek je bilo migracija, ali naš je zadatak da prizovemo sve kadrove koji nam trebaju. Trebaće raditi prekvalifikacije, dokvalifikacije, povećanje plata, uvesti podsticaje koje nismo imali, iskoristi sve vlade, ali i fondove, kao i poznate ljude iz ovog kraja“, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.


Privrednik Milan Pešut smatra da ne treba očekivati da će se desiti magične stvari, ali je Udruženje formirano sa namjerom da se dobre ideje za razvoj Hercegovine razmatraju i realizuju.


„To je obrazovanje kadrova, otvaranje radnih mjesta, a moramo ohrabriti ljude da ulaze u samostalni biznis. Udruženje okupljati ljude koji će zajednički učinili nešto za ovaj kraj. Pokušaćemo da Hercegovinu ne raseljavamo i da kadrovi koji se ovdje rađaju daju doprinos za razvoj svoga kraja“, istakao je on.


RT