U Banjaluci je danas održan sastanak generalnih sekretara partija vladajuće koalicije, a gdje je analizirana kadrovska struktura na nivou Republike Srpske.

Prema saznanjima ATV, raspored kadrovskih struktura je sljedeći:

Ujedinjena Srpska

– Agencija za agrarna plaćanja

– Aerodromi

– Institut za javno zdravstvo

– Zavod za udžbenike

– Pošte Srpske

– Geološka istraživanja

– Zavod za meterologiju

– Zavod za zaštitu kulturno istorijskig naslijeđa

– Agencija za osiguranje

– OIE Zvornik

– Biblioteka Bijeljina

– Biblioteka Foča

DEMOS

– Gerentološki centar

– Studentski dom Foča

– Studentski dom Trebinje

– Dom učenika Bijeljina

– Hidroelektrana Dabar

– OIE Pale

– Razvojna agencija Republike Srpske

– Republicka uprava za igre na sreću

– Zavod za medicinu rada i soprta

– Željeznice

– Putevi

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

– Kosmos

– Šume Srpske

– Elektrohercegovina

– Fond dječije zaštite

– Komisija za koncesije

– APIF

– Fond za zaštitu životne sredine

– Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

– Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica

– Srednjoškolski dom Banja Luka

– Dom penzionera u Trebinju

– Muzej Republike Srpske

– Zavod transfuzijsku medicinu

NPS

– Direkcija za obnovu i gradnju

– Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida TORS

– Sekretarijat za zakonodavstvo

– Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

– RiTE Ugljevik

– KPZ Trebinje

– Spomen područje Donja Gradina

– Banja Mlječanica

Najviše polemike, vodilo se oko Republičke uprave civilne zaštite Srpske. Kako saznajemo, DNS trebao bi dobiti poziciju zamjenika direktora u Republičke uprave civilne zaštite. Na to mjesto, trebao bi da dođe Marko Kubatlija, dok će direktor i dalje biti Milan Novitović.