Kineski dnevni list Ženmin žibao (People's Daily) je u šest tačaka opisao model koji je Kina primijenila kako bi u najkraćem roku zaustavila epidemiju novog koronavirusa.korona-kina-mjere.jpg

Rukovođenje
Kina je uspostavila Centralnu upravu za odgovor na epidemiju i Jedinstveni državni mehanizam za kontrolu i prevenciju.

Od izbijanja epidemije predsjednik Si je održao 10 sastanaka i lično otišao u 3 inspekcije.

Izdao je brojne instrukcije i naređenja i slao čestitke i pisma kako bi podstakao i podržao borbu protiv virusa.

Mobilizacija


Poslati su istražitelji i eksperti u Vuhan, grad u provinciji Hubei koji je najteže pogođen epidemijom.

Grad je stavljen u karantin 23. januara 2020.

Napravljene su privremene bolnice tako što je 86 postojećih bolnica opredeljeno za obolele, a uz izgradnju 16 montažnih došlo se do ukupnog kapaciteta od 60,000 kreveta.

Iz svih krajeva Kine u Hubei su stigle 42,000 medicinskih radnika. Pratio se broj oboljelih i o tome se izvještavalo pravovremeno.

Organizacija


Odobrene su milijarde juana iz budžeta kako bi se Hubei izborio sa epidemijom. Širom Kine su uspostavljena mjesta za merenje temperature građanima, klinike za one sa simptomima i karantini za obolele.

Otkazani su veliki skupovi, ispiti, zatvorene su škole, odložene konferencije i sastanci.

Umnogostručena je proizvodnja medicinske opreme i sredstava.

Izrada zaštitne odjeće podignuta je na 500,000 komada dnevno, proizvodnja N-95 maski na 1,6 miliona dnevno, a hirurških maski na 100 miliona.

Ažurirani su planovi za dijagnozu i lečenje, ubrzan razvoj testova, lekova i vakcine.

Zakoni


Zatvorene su sve pijace koje su prodavale divlje životinje , insekte i gmizavce, a farme i rezervati na kojima su uzgajivani su ograđene.

Oštro i brzo je sankcionisano svako odstupanje od propisa.

Trajno je zabranjena trgovina hranom od divljih životinja.

Unapređeni su zakoni i propisi.

Solidarnost


Suočen sa epidemijom kineski narod pokazao je beskonačnu ljubav i veliku solidarnost.

Građani su donirali maske, hranu i novac, dobrovoljno su se angažovali, smanjili kretanje na minimum i nosili maske pri svakom izlasku.

Ostajali su kod kuće i predano vodili računa o higijeni i dezinfekciji.

Dobrovoljno su se stavljali u karantin posle putovanja, naročito ako su došli iz ugroženih područja.

Međunarodna saradnja


Razmenjivani su podaci o prevenciji, dijagnostifikovanju i tretiranju oboljelih sa cijelim svijetom.

Kina je donirala 20 miliona dolara Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za testove i medicinsku opremu za druge ugrožene države.

Tokom februara predsjednik Si je komunicirao sa više od 30 svetskih lidera i šefova međunarodnih organizacija putem telefona, poruka i ličnih susreta.

"Epidemija je đavo kojem neđemo dozvoliti da se sakrije." - Si Điping, predsednik NR Kine.