Slavisa krunic.jpg

Presuda za ubistvo vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanje vozača Gorana Ilića ukinuta je zato što vijeće Okružnog suda u Banjaluci nije na adekvatan način cijenilo sve dokaze koji su im prezentovani.

To se, između ostalog, navodi u odluci Vrhovnog suda Republike Srpske koji je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Benedi Đukanović osuđen na 40 godina zatvora, Rodoljub Gajić na 20 godina, dok je Emilio Baldo oslobođen krivice. Naloženo je da se postupak ponovi, a sudeći po stavu Vrhovnog suda Srpske na novom suđenju biće urađena 3D rekonstrukcija zločina, kako bi se otklonile sve nedoumice iz prvostepene presude.

Sumnjiva verzija događaja koju je ispričao Ilić

U obrazloženju Vrhovnog suda se pojašnjava da je odbrana pomoću vještaka sudske medicine Vede Tuce i balističara Vojina Maštruka u znatnoj mjeri dovela u sumnju iskaz ranjenog Gorana Ilića, kojem je prvostepeno vijeće poklonilo ”bezrezervnu vjeru”. Verziju događaja, koju je prikazao Ilić, vještaci su pobijali kroz materijalne dokaze ukazujući da su neki od njegovih navoda protivrječni. Zbog toga je ostalo nejasno da li je Ilić ranjen unutar ”tojote lend kruzer” (u kojoj su izrešetani Krunić i Pavlović) ili izvan vozila.

Naime, Ilić je izjavio da je usljed ranjavanja ispao iz vozila. Vještaci odbrane su ukazali da je na zrnu metka, koje je izvađeno iz njegovog koljena, bio oštećen samo vrh što ukazuje da prethodno nije prošlo kroz lim ili staklo vozila jer bi u tom slučaju bilo deformisano, kao što je to slučaj sa zrnima koja su izvađena iz tijela Krunića i Pavlovića.

Nemoguće da metak napravi polukrug

Vrhovni sud smatra da nije otklonjena ni sumnja da je, kako je odbrana tvrdila, na Krunića pucano unutar vozila. Prvostepeni sud je u pogledu rane na Krunićevom vratu prihvatio nalaz i mišljenje vještaka tužilaštva dr Milana Srdića, a Vrhovni sud smatra da je odbrana opravdano prigovorila tom nalazu. Naime Srdić je navodio da je Krunićeva glava bila blago okrenuta udesno prema mecima. Odbrana smatra da iz toga proizilazi da je metak imao nemoguću putanju. Ako je, kako se navodi, metak ispaljen s desne strane vozila to znači da bi napravio polukrug i pogodio ga u lijevu stranu vrata, što je nemoguće.

Sporno je i obrazloženje prvostepenog suda o tome kako je ubijen napadač Željko Kovačević. Odbrana je smatrala da način, na koji je sud to uvrdio, ukazuje da je na licu mjesta trebalo biti pronađeno najmanje dva litra krvi, što nije bio slučaj, a pravdano je pojašnjenjem da su Kovačevićeve pantalone bile potpuno natopljene krvnju, te da je suva zemlja upila krv.

Rekonstrukcija uz 3D skener

– S obzirom na navedeno, nesporno proizilazi da nije prihvatljivo obrazloženje suda da nije bilo potrebe za vršenjem rekonstrukcije događaja na licu mjesta, a uz primjenu 3D skenera, kako je to sud nepravilno obrazložio navodeći da se tom rekonstrukcijom i ne bi utvrdile nove činjenice niti uopšte razjasnilo činjenično stanje, kojem zaključku suda je odbrana optuženog Đukanovića opravdano i prigovorila – navodi se u odluci Vrhovnog suda Republike Srpske..

Više puta je naglašeno da je činjenično stanje, koje je opisano u prvostepenoj presudi, pogrešno i nepotpuno utvrđeno.

– Kako nalaze i mišljenje vještaka sudske medicine i balističke struke sud nije na adekvatan način cijenio, iako se oni odnose na odlučne činjenice od kojih i zavisi pravilnost i potpunost činjenične osnove pobijane presude, proizilazi da je u konkretnom slučaju pogrešan pristup suda u pogledu ocjene dokaza u pobijanoj presudi. Stoga su ostali bez pravilne ocjene, ključni dijelovi nalaza i mišljenja tih vještaka – navodi se u obrazloženju Vrhovnog suda.

Činjenice nejasne i protivrječne

Pojašnjava se da je način ocjene dokaza u prvostepenoj presudi suprotan obavezi da se svaki dokaz cijeni pojedinačno i u međusobnoj vezi sa ostalim dokazima, te da se onda izvede zaključak da li je neka činjenica dokazana ili ne, piše ATV.

– Time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, jer su izostali valjani razlozi o odlučnim činjenicama, budući da su razlozi koje je sud naveo u pobijanoj presudi nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni – navodi Vrhovni sud Republike Srpske.

Dodaju da se, zbog učinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pobijana presuda ne može ispitati u pogledu pravilnosti činjeničnog utvrđenja, kako u odnosu na optuženog Đukanovića, tako i u odnosu na optuženog Gajića.

Poligraf konstatovan u presudi

– Iako je sud pravilno obrazložio da se na poligrafskom testiranju optuženog Gajića i ne može zasnivati sudska odluka, ipak taj dokaz je na posredan način uveo u razloge presude konstatujući da je taj optuženi ”pao” nakon poligrafskog testiranja, čime je sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer je presudu zasnovao i na tom dokazu na kojem se po odredbama zakona ne može zasnivati sudska odluka, kako se to u žalbi branioca osnovano ističe – navodi Vrhovni sud.

Zbog navedenih povreda pobijana presuda ne može se ispitati ni u pogledu optuženog Emilija Balda, koji je oslobođen krivice, slijedom čega je osnovana i žalba tužilaštva.