Globalizacija, ekonomska nesigurnost, nerješena stambena pitanja i drugi problemi ostavili su posljedice i na hercegovačku porodicu, koja još uvijek važi za patrijahalnu sa svim svojim vrijednostima.


Ovo je za Radio Trebinje povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice, rekla Željka Varaga, socijalni radnik iz trebinjskog Centra za socijalni rad.


– Porodicu u našim krajevima je dugo vremena karakterisao visok nivo porodične solidarnosti, brige za djecu, stare i bolesne članove. Dešavanja posljednjih decenija ostavila su trag na stabilnost i funkcionalnost ovakve porodice i uveli je u opštu krizu – navela je ona.


Varaga dodaje da se nekadašnja prava patrijahalna porodice našla u velikoj krizi i više ne može sama da rješava svoje probleme, zbog čega joj treba pomoć zajednice i cijelog društva.


Ona kaže da kada se obrate Centru za socijalni rad bračni partneri su, uglavnom, već donijeli odluku da se raziđu, a dužnost ove ustanove je da pokuša postupak mirenja.


– Nastojimo da se partneri dogovore s kim će dijete živjeti nakon razvoda, što je najvažnije u cijeloj priči, a kontakti između bivših bračnih drugova su najsloženija stvar, da bi djeca poslije razvoda ima što manje trauma. Ukoliko jedan roditelj nema nešto lijepo da kaže djetetu o drugom roditelju, onda je najbolje da ćuti – poručuje Varaga.


Ona ističe da je Trebinju potrebno porodično savjetovalište, za koje treba dodatno edukovati kadar i nada se da bi u bliskoj budućnosti, uz pomoć lokalnih i republičkih vlasti, kao i kroz projekate iz oblasti socijalnog rada, na koje trebinjski Centar aplicira, moglo biti otvoreno takvo savjetovalište na jugu Srpske.


RAZVODI


Prema podacima Centra za socijalni rad Trebinje, od početka ove godine podneseno je sedam zahtjeva za razvod braka parova koji imaju maloljetnu djecu, u 2018. godini bilo je 13 takvih slučajeva, a godinu ranije čak 33.


Genaralna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1993. godine 15. maj međunarodnim danom porodice.


RT