Luka Petrović,  šef Kluba odbornika u Skupštini grada Trebinja rekao je gostujući u našem jutarnjem programu da je prije nekoliko godina uvedena dobra praksa u radu skupštine da se prave strategije.


Podsjetio je da su  napravljene strategije razvoja Grada Trebinja, kulture, sporta, kao i srednjoročni plan kapitalnih investicija. Istakao je da će se na narednoj sjednici lokalnog parlamenta raspravljati o startegiji razvoja poljoprivrede.

„Kada imate strategiju onda imate višegodišnji plan. Tako smo došli u fazu da se u gradu sistemski rješavaju stvari. Još uvijek ima onih stvari gdje se pojedinačno uskače i rješava. Takvih stvari je nekad bilo 90%, a danasih ih je 30%. Opredjeljenje Gradske uprave je da se putem strategije rješavaju kapitalni problemi. Vidljivo je da je dosta toga urađeno, a strategiju treba apdejtovati svake godine. Mislim da je to kapitalni učinak Gradske uprave i odbornika", rekao je Petrović.

On je istakao da je u planu za 2024. godinu u planu da se napravi vizija grada Trebinja do 2050. godine.

„Vidjećemo kako na osnovu konkursnog rješenja ljudi vide naš grad. U gradu treba da živi veći broj ljudi, a za to je potrebna privreda, poljoprivreda. Znaju se pravci kretanja našeg grada i potencijali. Vidljivo je da je to pojas prema Dubrovnika i kompletno područje od Volujca, prema Humu i Dužima. Investicija koja će se realizovati u Podgljivlju mnogo značiti za razvoj grada. Takvih lokaliteta u Trebinju ima mnogo. Naš cilj je da Trebinju živi 50.000 stanovnika. Želimo da do 2050. godine ovaj grad bude najjači u regiji, za to svakako imamo perspektivu. Trebamo iskoristiti sve poljoprivredne površine, kako bi se proizvodila zdrava hrana. Zatim, treba da imamo dobre prihode od energetskih objekata. Ako razvijamo energetske projekte, od solarnih elektrana, dodatnih hidroelektrana na gornjem toku Trebišnjice, naravno da će se povećati i proizvodnja na elektranama od kojih Grad Trebinje ima svoje prihode. U Trebinju treba razvijati i preduzetnički duh. Oni mladi ljudi koji su krenuli u preduzetništvo prije deset ili dvadeset godina danas su uspješni privrednici. Svako može da koristi subvencije i podršku grada i republike. Stava smo da se privreda ne može temeljiti samo na turizmu. Upravo zahvaljujući tome, Trebinje danas nije prazno kao turistički gradovi Budva i Herceg Novi. I ovom prilikom treba istaći veliku zahvalnost Rodoljubu Draškoviću, koji je otvorio novu perpektivu razvoja Trebinja. Trebamo napraviti nešto što će biti dobro za život svih građana koji budu ovdje živjeli “, poručio je Petrović.