Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović poručio je da će protiv radnika Gradske uprave koji ne budu istrajavali na radnoj disciplini nakon dvije kazne biti pokrenut disciplinski postupak, a moguće su i strože mjere.


Petrović je danas u Trebinju istakao da se radna klima u Gradskoj upravi mora popraviti, napominjući da su načelnici odjeljenja dobili „odriješene ruke“ da najbolje radnike nagrađuju, a one koji imaju lošije rezultate kažnjavaju.
„Na taj način oni radnici koji budu nagrađivani trudiće se da održe trend dobrog rada, a oni koji su kažnjeni moraće da imaju bolji učinak kako bi imali bolja primanja“, rekao je Petrović.

Gradonačelnik Trebinja je ovu praksu počeo da primjenjuje od prošlog mjeseca kada je novčano kaznio, ali i nagradio sa 10 do 15 odsto umanjenja ili dodatka na plate petnaestak radnika gradske administracije za loše, odnosno dobre radne rezultate.
SRNA