lp.jpg

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović pozvao je građane da se prijave na konkurs za program energetske održivosti domaćinstava i privrede koji će biti objavljen u ponedjeljak 15. avgusta.

U okviru ovog programa će biti odabrano 50.000 domaćinstava za instalaciju solarnih panela, koji će im umanjiti račune za struju i omogućiti da se ne obaziru na eventualna poskupljenja u budućnosti, rekao je Petrović u našem Jutarnjem programu.

Kao prednost programa Petrović je naveo to da domaćinstva koja dobiju fotonaponsko postrojenje, narednih 25 godina neće plaćati klasični račun za električnu energiju kakav sada plaćaju, a 10 godina će plaćati otplatu dijela vrijednosti ovog fotonaponskog postrojenja, nakon čega ono prelazi u vlasništvo građanina.

- Ako ste imali račun 70 KM u posljednjih 12 mjeseci vaš račun u narednih 10 godina za otplatu tog postrojenja će biti 63 KM puta 120 rata - pojasnio je Petrović.

Petrović je istakao da će 50.000 domaćinstava, od 580.000 koliko u Srpskoj ima brojilo, aplicirati za ovaj program u kancelarijama za snabdijevanje električnom energijom i punktovima u elektrodistributivnim preduzećima širom Srpske.

- Za apliciranje je potrebno donijeti par dokumenata - uvjerenje o kućnoj listi, potvrda o primanjima svagog člana, potvda o nezaposlenosti ili potvrdu da je osoba penzioner, kopija građevinske dozvole za objekat jer se na osnovu nje dobija priključak za struju. Biće uzeta u obzir i prosječna potrošnja električe enegije u prethodnih 12 mjeseci - naglasio je Petrović.

Prijave će se, kaže, kompjuterski bodovati, a cilj je da se izaberu domaćinstva koja imaju najniža primanja po članu domaćinstva - istakao je Petrović.

- Kroz ovaj program će domaćinstvo moći trošiti 20 odsto više energije nego što je prije trošilo, a višak energije će biti distribuisan u elektrodistributivnu mrežu - rekao je Petrović i izrazio najavio da bi prva fotonaponska postrojenja u domaćinstvima mogla biti instalisana već krajem godine.