Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović upoznao je danas u Trebinju Janeza Kopača, direktora sekretarijata Energetske zajednice sa sjedištem u Beču, o aktivnostima koje provodi Elektroprivreda, u cilju poštovanja odredbi trećeg energetskog paketa, koji je na snazi u EU.


Kako je pojasnio Petrović, to se odnosi na novi Zakon o električnoj energiji, koji je u skupštinskoj proceduri, kao i na izmjene Zakona o obnovljivim izvorima električne enrgije.
„Taj zakon će regulisati, pored brojnih pitanja i pitanje razdvajanja snabdijevača i distributera električne energije i to je aktivnost koja slijedi u narednom perodu. Interes ERS-a je da što prije imamo ovaj zakon“, rekao je Petrović.


Prema njegovim riječima, usvajanjem ovog zakona na nivou RS ne znači da su se zadovoljili svi ciljevi EU, jer predstoji i usvajanje na nivou BiH, što će uslijediti nakon usvajanja na nivou entiteta.


„Kopača smo upoznali o aktivnostima ERS-a. Mi smo trenutno u drugoj, od tri faze primjene reorganizacije, koja se odnosi na odvajanje distribucije od snabdijevača. Takođe, upoznali smo ga i o investicionim aktivnostima koje provodi Elektroprivreda Srpske, prvenstveno sa ciljem upoznavanja o mogućnostima izgradnje obnovljivih izvora električne energije.“, kazao je Petrović.

Janez Kopač, dirktor sekretarijata Enertgetske zajednice istakao je da se primjedba sektetarijata odnosi na određivanje cijene električne energije od strane Regulatorne komisije za energetiku RS.


„Toga unutar energetske zajednice nema nigdje, osim u Ukrajini, gdje će određivanje cijene od strane regulatora uskoro biti ukinuto. Za razliku od FBiH, u RS cijenu još uvijek određuje Regulatorna komisija i to je najveći nedostatak postojećeg i novog nacrta zakona“, kazao je on.


Prema njegovim riječima, novi zakon nadograđuje obaveze Regulatorne komisije za energetiku i omogućava integraciju tržišta BiH i njenih susjeda, kao i postepeno povećanje cijena električne energije.


Izvor: Radio Trebinje