05830757-301E-43A4-A778-43B09E0C5A13.jpeg
Skupština grada prihvatila je Plan utroška sredstava ostvarenih po odnosu prihoda od posebnih vodnih naknada za 2024. godinu. Budžetom Grada za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000 KM, od čega je polovina namijenjena za izgradnju komunalne infrastrukture,oborinska i fekalna kanalizacija te vodovodna mreža.

Grad Trebinje je među šest lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje će biti dio projekta Svjetske banke za modernizaciju vodovodnih i kanalizacionih usluga, koji između ostalog, podrazumijeva izgradnju fekalne i oborinske kanalizacione mreže u Gornjim i Donjima Policama i Gučini. U sklopu ovoga biće iprojektna dokumentacija za fekalnu i oborinsku kanalizaciju u naseljima Hrupjela, Zasad i Mostaći, kao I rekonstrukciju vodovodnog sistema Dražin Do- Volujac.

To nas je navelo da porazgovaramo sa mještanima, te saznamo koliko i zbog čega im je važno da se u ovim nasiljima riješi dugogodišnji problem fekalne i oborinske kanalizacione mreže.

Mještanin Polica istakao je značaj izgradnje kanalizacione mreže, jer bi kako kaže time bio riješen veliki problem u ovom trebinjskom naselju.

,,Večina ovih kuća izgrađena je krajem 20. vijeka i spojene su na septičke jame. Kada se taj problem riješi, biće mnogo ljepše i cištije za život'', rekao nam je Petar.

Mara, koja živi u naselju Donje Police preko 40 godina, požalila nam se da voda često zna da dodje i do njihove kuće, kada su jake padavine, te da je raduje odluka Grada Trebinja da riješe ovaj problem.

Bobo, mještanin Polica, objasnio nam je da pored svoje kuče ima bunar čija je voda na dubini od 4 metra, te da s obzirom da nemaju kanalaizaciju, sve vode koje idu iz septičkih, to su zagađene vode koje idu u zemlju. Zbog takve situacije, kako kaže, već petnaest godina niko se ne usudi da koristi vodu.

,,Zato je važno da se uradi kanalizaciona mreža. Mještani će pomoći koliko budu mogli, samo da se taj problem što prije riješi.'', poručio je on.

Mještani sa kojima smo razgovarali složili su se da bi izgradnja fekalne i oborinske kanalizacione mreže, obezbjedila normalne uslove za život, da to nije luksuz već potreba, te da su zahvalni Gradu Trebinju na odluci da riješe ovaj dugogodišnji problem.