Crkva Hum-1.jpg

Radnici „Hidroelektrana na Trebišnjici“ sa pogona HE Trebinje 1, obavili su pjeskarenje crkve Rođenja Presvete Bogorodice na Humu i tako njenim kamenim zidovima i krovu vratili nekadašnji sjaj i bjelinu.

Nikola Tubić, rukovodilac HE Trebinje 1, kaže da „Hidroelektrane na Trebišnjici“ pomažući očuvanje kulturno-istorijskog naslijeđa, naročito vjerskih objekata, kao društveno odgovorna kompanija nastoje podići svijest o njihovoj važnosti i da će se sa izuzetnim zadovoljstvom priključiti svim sličnim aktivnostima gdje mogu biti od koristi.

Prema pisanim tragovima, crkva Rođenja Presvete Bogorodice na Humu, koja je bila saborni hram za Trebinjsku šumu i Površi, datira iz davne 1714. godine, ali arheolozi Muzeja „Hercegovina“ sagledavanjem prostora došli su do zaključka da se radi o znatno starijem zdanju, na osnovu okolnih stećaka i gomila.