unnamed (17).jpg

U Trebinju je počela 22. sjednica Skupštine grada, a pred odbornicima je 14 tačaka dnevnog reda.

Sjednica lokalnog parlamenta u velikoj sali Gradske uprave počela je  odborničkim pitanjima.

Odbornici će razmatrati godišnji program rada gradonačelnika i Gradske uprave za ovu godinu, kao i pojedinačni programi rada javnih ustanova i planovi poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Trebinje te program rada Agrarnog fonda Grada Trebinja.

Na dnevnom redu naći će se i godišnji izvještaj o radu Skupštine grada, prijedlozi odluka o usvajanju Statuta Javnog preduzeća „Slobodna zona Trebinje“, o upravljanju, raspolaganju i sticanju nepokretnosti Grada Trebinja, o utvrđivanju osnovice za obračun rente, prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina te visini naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Posljednja tačka dnevnog reda 22. sjednice Skupštine grada je Izbor i imenovanje.