Preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" finansiraće sa 2.750.000 KM izgradnju novog rezervoara "Vrelo oko" u Trebinju kapaciteta 2.500 metara kubnih vode koji će doprinijeti stabilnosti vodosnabdijevanja na području grada.


Šef Službe nadzora "Hidroelektrana na Trebišnjici" Vedran Furtula rekao je da će u prvoj fazi biti izgrađena jedna vodna komora i zatvaračnica sa cjelokupnom hidromehaničkom opremom.
On je dodao da su pripremni radovi u toku i da je predviđeno da rezervoar bude građen u dvije faze.
"Biće izvršena i potpuna rekonstrukcija pumpne stanice, u sklopu koje će biti zamijenjena kompletna hidromehanička oprema i ugrađena jedna pumpa kapaciteta 185 litara u sekundi. Planiran je i novi hlorinator za hlorisanje vode i potpuna automatizacija objekta", rekao je Furtula.
On je istakao da će novi rezervoar imati ulogu primarnog taložnika vode.
"Posljednje padavine u gradu izavale su veliko zamućenje vode. Izgradnjom novog rezervoara popraviće se kvalitet vode i znatno smanjiti nivo zamućenja", rekao je Furtula.
Inženjer Branko Dangubić rekao je da su u toku obimni zemljani radovi.
"Trenutno skidamo površinski sloj zemlje i vršimo pripreme za miniranje. U sklopu ovih radova treba da izmjestimo i put za selo Ruđin Do", dodao je Dangubić.
Rok za završetak radova je 455 dana. "Hidroelektrane na Trebišnjici" trenutno finansiraju brojne kapitalne infrastrukturne projekte na području grada.
SRNA