1677755475819.jpg (437 KB)

U dječijem vrtiću “Naša radost” u Trebinju počela je realizacija tromjesečnog programa za djecu pred polazak u školu, koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Pripremnim programom, koji traje do kraja maja, obuhvaćeno je 36 djece, raspoređenih u dvije vaspitno-obrazovne grupe u objektima u Bregovima i Gorici.

Mališani se za polazak u školu pripremaju tri sata radnim danima, a radi se po programu predškolskog vasiptanja i obrazovanja, koji je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

„Obuhvaćeni su svi aspekti razvoja najmlađih. Ovaj program je zdrav temelj za školu, jer se djeca prije svega, druže i socijalizuju , a kroz igru i adekvatno pripreme za školske zadatke“ kaže za Radio Trebinje Vesna Kojović, pedagog u vrtiću „Naša radost“.

Pored polaznika „male škole“, u ovoj vaspitnoj ustanovi u tekućoj školskoj godini je i šest grupa predškolske djece, tri u objektu u Bregovima, u objektu u Gorici dva, a u Policama jedna grupa predškolaca.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ranije su rekli da je za realizaciju programa pripreme djece pred polazak u školu ukiupno izdvojeno oko 526 hiljada KM, a realizuje se u 36 predškolskih ustanova, 80 osnovnih škola i četiri škole za djecu sa smetnjama u razvoju u RS.