U Trebinju je počela preventivna jesenja sistematska deratizacija objekata radi zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje mogu prenijeti glodari.Prema naredbi gradonačelnika Trebinja, deratizaciju moraju omogućiti svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove ili će, u protivnom, snositi kaznene mjere.
"Sistematskom deratizacijom obuhvataju se zdravstvene ustanove, škole i drugi objekti za djecu i omladinu, javne površine u opštoj upotrebi, objekti kanalizacionih mreža i vodosnabdijevanja, državnih i privatnih samostalnih radnji, zadružne organizacije, trgovinske, ugostiteljske i zanatske djelatnosti, poslovni objekti i predstavništva preduzeća čija su sjedišta van grada i svi stambeni i pomoćni objekti državnog i individualnog sektora", navodi se u naredbi.
Troškove deratizacije za deponiju smeća, šahtove kanalizacije, škole i predškolske ustanove i zgrade snosi grad Trebinje, dok za ostale objekte troškove plaćaju korisnici.
SRNA