Upis djece za novu školsku 2017/2018.godinu u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece počinje 22.05. i trajaće do 19.06.2017.godine, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08:00 do 12:00 časova u prostorijama vrtića u Bregovima.Prijave za upis djece popunjavaju se u stručnoj službi u objektu Bregovi na osnovu Izvoda iz matične knjige rođenih koji imaju JMBG roditelja.
Prijem djece u predškolsku ustanovu vrši se na osnovu ljekarskog uvjerenja, koje je potrebno dostaviti stručnoj službi prilikom polaska u vrtić u novu školsku 2017/2018.godinu.
Takođe, obavještavamo roditelje da će tokom ljetnog perioda raditi sva tri objekta Bregovi, Police i Gorica.
Prilikom realizacije neposrednog vaspitno - obrazovnog rada u ustanovi se koristi :
-Cjeloviti razvojni program- Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, propisan od strane Ministarstva prosvjete i kulture
-Specijalizovani razvojni program (MENSA NTC sistem učenja, interesni programi: jezički- u saradnji sa školom za učenje stranih jezika CEROVAC i BRITANIKA, koji se svake godine realizuje u svim vaspitno-obrazovnim grupama, osim u jasličkim grupama, muzički, dramsko- umjetnički, sportski, rekreativni, informatički i dr.)
-Program za edukaciju roditelja i osposobljavanje za međusobnu saradnju
Poštovani roditelji,
Zahvaljujemo vam na dosadašnjoj saradnji i ukazanom povjerenju.
Djeco dođite da se i dalje igramo, družimo i rastemo zajedno !
JU "Naša radost" Trebinje