Lap topovi.jpg (699 KB)

U Dnevnom centru Udruženja djece sa poteškoćama u razvoju u Trebinju danas je podijeljeno osam lap top računara za organizacije koje okupljaju invalidne osobe u našoj regiji, a u okviru projekta „Digitalizacija i jačanje organizacija osoba sa invaliditetom u Hercegovini“.

Branimir Tamindžija, predsjednik Centra za kordinaciju i podršku lica sa invaliditetom istočne Hercegovine, je rekao da je cilj da se otvori mogućnost zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom u ovom Centru, ali i digitalno opismenjavanje onih koji rade u udruženjima koja okupljaju invalidne osobe.

„U okviru projekta radili smo i prvu bazu podataka osoba sa invaliditetom u BiH , a od 15 organizacija koliko okuplja Centar za koordinaciju, njih 13 je dostavilo podatke o članstvu. Podaci su pokazali da je u istočnoj Hercegovini registrovano 1450 osoba sa nekom vrstom invalidnosti“, istakao je Tamindžija.

On je pozvao sve osobe koje imaju neku vrstu invalidnosti da se javljaju u matična udruženja, jer samo tako mogu ostvariti sva prava koja imaju.

Predstavnici hercegovačkih udruženja koja okupljaju invalidne osobe smatraju da je današnja donacija dobrodošla radi bržeg i lakšeg rada na terenu, ali da su najveći problem finansije.

Radomir Radmilović iz Udruženja „Rastimo zajedno“ Gacko je pozvao javnost i sve koji odlučuju, da se malo više uključe i imaju veće razumjevanje za Dnevne centre, zbog širokog spektra problema sa kojima se susreću oni koji rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

Slavica Delić predstavnik tri udruženja sa sjedištem u Bileći koja okupljaju invalidne osobe - civilne žrtve rata, slijepa i slabovida lica, kao i Sporskog kluba invalicnih lica, smatra da lokalne vlasti u svim hercegovačkim opštinama trebaju biti aktivnije u rješavanju problema invalidnih osoba.

„Novac je osnovni problem. Radimo koliko možemo i pratimo sve projekte, kako bi pomogli našim članovima. Osobe sa invaliditetom su i dalje zapostavljene“, ističe ona.

Projekat „Digitalizacija i jačanje organizacija osoba sa invaliditetom u Hercegovini“ podržalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i ERS.