IMG_20240220_120120_resized_20240220_120151568.jpg (257 KB)

Odbornici su, nakon kraće rasprave, usvojili Statut Javnog preduzeća za upravljanje Slobodnom zonom „Slobodna zona Trebinje“ d. o. o. Trebinje.

Odluku o osnivanju preduzeća Skupština grada donijela je 17. avgusta prošle godine, a Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 12. januara ove godine donio odluku o imenovanju Miloša Vukićevića, diplomiranog pravnika, za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća.

Okružni privredni sud Trebinje je 18. januara donio rješenje o upisu preduzeća u registar ovog suda.