stop-policija.jpg (108 KB)

Policijski službenici Policijske stanice Nevesinje će 21. i 22. marta na putnoj mreži koju operativno pokriva ova policijska stanica realizovati pojačanu kontrolu u saobraćaju sa akcentom na kontrolu ispravnosti svjetlosne signalizacije, posjedovanje vozačke dozvole i važnosti potvrde o registraciji.