Pokazna vježba
Pripadnici Republičke uprave Civilne zaštite danas su u Trebinju izveli pokaznu vježbu "Štit 2022" povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite, u okviru koje su pokazali spremnost i obučenosst u slučaju elementarne nepogode ili prirodne katastrofe. U vježbi su učestvovali i Helikopterska jedinica i pripadnici MUP-a Srpske, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, kao i vatrogasci, spasioci i hitna medicinska pomoć iz Trebinja.

Brzinu, vještinu, znanje i danas su pokazali pripadnici Civilne zaštite, policajci, vatrogasci, medicinari, gotovo svi koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja.

Cilj vježbe "Štit 22" je da se provjeri kako funkcioniše čitav jedan sistem zaštite i spasavanja, da li smo spremni kao društvo za sve veće izazove.

- U pet radnih tačaka pokazali smo za šta smo opremljeni i obučeni, šta se od nas može očekivati u slučaju vanrednih situacija, odosno elementarne nepogode ili prirodne katastrofe. Građani Republike Srpske treba da imaju povjerenje i budu sigurni da će pripadnici svih Službi Civilne zaštite adekvatno odgvoriti u situacijama potreba za našim aktivnostima - naveo je direktor Republičke uprave Civilne zaštite Milan Novitović.

Direktor Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" iz Trebinja Stevan Bekan rekao je da je danas, između ostalog, prikazano spasavanje na vodi na rijeci Trebišnjici uz podršku helikopterskog servisa. 

- Ove vježbe su važne da ukažemo na značaj naših službi koje nisu bitne samo onda kada je to potrebno, nego da dobiju veću pažnju u društvu. Stoga uvježbavanje radnji i postupaka mogu biti od koristi posebno Republičkoj upravi civilne zaštite - dodao je Bekan.

Da su od velike važnosti službe za zaštitu i spasavanje na području grada Trebinja, pokazuje to da se i dalje kontinuirano ulaže u njihovo opremanje i obuku. Gradonačelnik trebinja mirko Ćurić smatra da je veoma važno da postoje jedinice za specijalizovane namjene pri Republičkoj upravi civilne zaštite.

- U slučaju neke potrebe da znamo gdje su stacionirane i da ne ulažu lokalne zajednice neka značajna sredstva u opremu i ljudstvo, a da ih možda nikada neće upotrijebiti. Tako da u tom smjeru bi trebalo da se ide, da jačaju te jedinice - rekao je on.

Jedan od zadataka Civilne zaštite, prema riječima nadležnih, jeste da se u sistem uvedu i pripadnici spasilačkih jedinica. Republička uprava civilne zaštite i Vlada, planiraju da ulože značajna sredstva u obuku, ali i u opremanje vatrogasno spasilačkih jedinica.

Prije izvođenja vježbi, dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima.