6F40B6E4-F41C-4B6E-9449-3BEB6DEDBEA8.jpeg
Komitet za sistemske operacije Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije izvršiće detaljnu istragu incidenta koji se dogodio na mreži u jugoistočnom dijelu elektroenergetskog sistema kontinentalne Evrope koji je uslovio nestanak struje u većem dijelu Crne Gore, Albanije, BiH i djelimično Hrvatske.

- ENTSO-E trenutno prikuplja sve relevantne tehničke podatke o ovom događaju od pogođenih TSO-a i pružiće više informacija što je prije moguće - navodi se u saopštenju.

Iz ENTSO-E navode da će, u skladu sa metodologijom skale za klasifikaciju incidenata, Komitet za sistemske operacije ENTSO-E izvršiti detaljnu istragu događaja u narednim sedmicama, uz podršku stručnog panela.

Regionalna havarija dogodila se u petak oko 12 sati i 25 minuta, a struju su nakon nekoliko sati dobili svi dijelovi četiri države regiona.

U saopštenju ENTSO-E navodi se da su pogođeni sistemi obnovili napajanje u svojim mrežama u roku od oko dva sata sa ciljem minimiziranja uticaja poremećaja na potrošače.