Početak februara obilježilo je poribljavanje Goričkog jezera i rijeke Trebišnjice. Prvog februarskog dana zaposleni u „Hidroelektranama na Trebišnjici“ izvršili su poribljavanje na lokalitetima Studenac, Banje i Arslanagića most.

„Poribljavanje je izvršeno sa 60 hiljada komada mlađi potočne pastrmke i 60 hiljada komada mlađi kalifornijske pastrmke proizvedene u mrijestilištu ‘Mirotinj’. Mlađ je u dobrom kondicionom i zdravstvenom stanju i veličine je dva do tri centimetra.“ – rekao nam je Dragan Medan, šef Opšte službe HE „Trebinje 1“.