20230331_110646(1).jpg (488 KB)

U okviru aktivnosti iz H2020 Tekstur projekta na pilot lokaciji Trebinje, Istraživački centar za prostor Arhitektonskog fakulteta u Banjaluci danas je organizovao prvo predstavljanje „StartArt“ festivala, naselje Krš Trebinje.

Docent doktor Igor Kuvač iz Istraživačkog centra za prostor Arhitektonsko građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci kaže da je „StartArt“ festival višednevni javni kulturni događaj koji obuhvata ko dizajn i realizaciju 'pop ap' prostorne instalacije u javnom prostoru naselja Krš.

„Festival se organizuje po modelu višestruko nagrađivanog projekta mall SCALE Istraživačkog centra za prostor uz učešće studenata 3. godine sa programa arhitektura i mentora sa predmeta Dizajn malog mjerila na Arhitektonsko građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i drugih“, naveo je Kuvač.

On je dodao da je Krš je jedna od najstarijih urbanih cjelina u gradu i dio je nacionalnih spomenika BiH „Istorijsko gradsko područje Trebinja“.

„Ovaj dio grada Trebinja prepoznat je od strane H2020 Tekstur projekta kao poligon unutar pilot lokacije Trebinje sa potencijalom provođenja jedne od tri akcije koje doprinose integraciji kulturnog nasljeđa i turizma kao vodeće privredne grane Trebinja“, istakao je Kuvač.

Održavanje „StartArt“ festivala planirano je tokom mjeseca juna u Trebinju.

20230331_110618(1).jpg (555 KB)