Sporazum između poslodavca i Odbora Sindikata ERS-a kojim je usaglašeno da se postojeći Kolektivni ugovor primjenjuje do uspostavljanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 10. jula 2024. godine, potpisan je danas, rekli su iz Elektroprivrede Republike Srpske za RTRS.

Takođe je usaglašeno da radne grupe u kojima su predstavnici sindikata i poslodavca imaju rok do 60 dana da izvrse analize s ciljem povećanja cijene rada i uspostavljanja novog kolektivnog ugovora. Ukoliko radne grupe dostave usaglašen prijedlog do 31. januara 2024. godine, obračun nove cijene rada će se primjeniti na plate od 01.janaura 2024. godine - navodi se u saopštenju.