Bolnica Sveti Vračevi - saradnja sa Vojvodinom - Foto: RTRS

Bolnica Sveti Vračevi iz Bijeljine potpisala je sporazum o saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti "Vojvodina" iz Sremske Kamenice. Saradnja dvije zdravstvene ustanove traje duži niz godina, a u posljednje dvije godine unaprijeđena je, u cilju kvalitetnijeg liječenja pacijenata.

Sporazumom o saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti "Vojvodina" iz Sremske Kamenice, bolnica u Bijeljini nastavlja praksu dobre saradnje sa zdravstvenim ustanovama u regionu.

- Naša bolnica prevazilazi svoje okvire, okvire Semberije, okvire regije i pet opština koje smo pokrivali. Sada je to već 20-ak opština u Srpskoj koje pokrivamo, a vezano je za kardiologiju - naglasio je doktor Zlatko Maksimović, direktor JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina.

Saradnja dvije zdravstvene ustanove traje duži niz godina, a u posljednje dvije godine zahvaljujući direktoru Zlatku Maksimoviću ona je unaprijeđena, a sve sa ciljem najkvalitetnijeg liječenja pacijenata, istakao je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

- Institut Kamenica je uvijek bila avangardna progresivna ustanova čiji imperativ bio uvođenje novih zdravstvenh procedura s ciljem podizanja kvaliteta liječenja naših pacijenata. Sada u biijeljinskoj bolnici imamo saradnike koji su u svom radu imaju imperativ podizanja nivoa liječenja pacjenata - rekao je doktor Aleksandar Redžak, direktor Instituta "Vojvodina" Sremska Kamenica.

U posljednje dvije godine urađeno je više 400 intervencija u slučaju akutnog infarkta miokarda.

- Ono što je dobro, bijeljinska angio sala je da kažem tako na dohvat svim našim okolnim mjestima. Svaki bol koji imaju pacijenti bolje da provjere u Službi hitne pomoći ili da mi to lično pogledamo, dakle da ne ostaju kući, a to se nerijetko i dešava - rekao je Aleksandar Janjičić, načelnik Odjeljenja za internističke grane JZU Bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina.

U toku godine u angio sali koja radi 24 sata obavi se i do 2.000 procedura, koje za mnoge pacijente znače novi život.