Potpisan ugovor o grantu za unapređnje praktične nastave u RS

Privredna komora Republike Srpske i Fondacija Helvetas Moja budućnost potpisali su ugovor o grantu u okviru projekta "Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore Republike Srpske u procesu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada".

Cilj projekta, koji traje do kraja 2021. godine, je unapređenje praktične nastave učenika srednjih stručnih škola u poslovnim subjektima putem efikasnije implementacije nadležnosti Privredne komore Republike Srpske, definisanih Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta odnose se na obuke mentora iz poslovnih subjekata, u smislu sticanja pedagoško-didaktičkih vještina u radu sa učenicima, provjeravanje ispunjenosti uslova u poslovnim subjektima za obrazovanje učenika kod poslodavca, te vođenje registra ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavca.

"U okviru reformskih procesa u oblasti obrazovanja koje provodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, značajno je jačanje koordinacijske uloga Komore u smislu povezivanja ključnih aktera u procesu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja. Vođena potrebama tržišta rada, Komora namjerava unaprijediti horizontalnu i vertikalnu saradnju i povezanost politika na lokalnom i entitetsko nivou u cilju unapređenja praktičnih znanja i vještina učenika u stručnom obrazovanju", saopšteno je iz Privredne komore RS.