Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i direktor privrednog društva “Solarna elektrana Nevesinje” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Siniša Maksimović potpisali su danas u Banjaluci Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane “Nevesinje”, na području opštine Nevesinje.

Instalisana snaga buduće elektrane će iznositi 60 MW, procjenjena godišnja proizvodnja 84 GWh, a elektrana će biti izgrađena u naredne 3,5 godine.

– Vlada Republike Srpske je u decembru ove godine dodijelila koncesiju za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane “Nevesinje” privrednom društvu “ETMax” d.o.o. Banjaluka, koje je u svrhu realizacije ugovora o koncesiji osnovalo koncesiono preduzeće „Solarna elektrana Nevesinje“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije, sa kojim je danas zaključen ugovor o koncesiji – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Koncesija je dodijeljena na period od 50 godina, a ukupna vrijednost investicije za realizaciju ovog projekta iznosi 104.361 649 KM.

Koncesionar je prije zaključenja ugovora o koncesiji u budžet Republike Srpske uplatio jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 521 808,00 KM, a nakon izgradnje solarne elektrane, koncesionar će u budžet Republike Srpske plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije, od čega će 95% sredstava biti usmjereno u budžet opštine Nevesinje.