Dr Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, održao je danas predavanje na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje na temu: „Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima“.


„Statističke tehnike se široko primjenjuju u naučnim istraživanjima, bilo da su u pitanju prirodne i tehničke nauke, gdje ih je logično očekivati, ali u posljednje vrijeme sve više i u društvenim naukama, posebno u psihologiji i sociologiji, gdje istraživači, prilikom provođenja naučnih istraživanja, operišu sa podacima ogromnog obima“, rekao je Banjak.


Upravljanje takvim podacima, dodaje, moguće je jedino uz pomoć posebnih statističkih tehnika, koje se, iz tog razloga, mnogo koriste.


„Dostupna je vrlo obimna literatura, softveri koji pomažu u rješavanju najkomplikovanijih zadataka i izvođenju najsloženijih zaključaka, ali uvijek postoje brojne nedoumice – kako postupiti u određenim situacijama kada izvođenje zaključaka, na osnovu statističkog postupka, nije tako jasno. S obzirom da imam određeno iskustvo u toj oblasti, odlučio sam da ga podijelim sa studentima FPM-a, ali i svim ostalim mladim istraživačima kojima moje iskustvo može pomoći“, istakao je Banjak.


Dr Dragoslav Banjak odbranio je doktorsku disertaciju na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za hidrogeologiju. Autor je brojnih naučnih radova i udžbenika iz oblasti geografije, hidrologije i hidrogeologije i učesnik je u značajnom broju projekata iz ovih oblasti.


Recenzent je u prestižnom međunarodnom naučnom časopisu Hydrological Sciences Journal. Član je međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).

Izvor:RT