Mjere koje se odnose na demografski razvoj i populacionu politiku u RS moraju biti dio zakonskih rješenja kako bi bile striktno sprovedene, izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljena naučnoistraživačka studija "Demografski razvoj i populaciona politika RS - analiza stanja i prijedlog mjera".vlada-vrtici-krediti.jpg

"U narednom periodu je u planu da, u saradnji sa lokalnim zajednicama, predškolsko obrazovanje bude besplatno. Kreditna podrška bračnim parovima biće dio mjera, a to znači da će svaki novi bračni par dobiti dio sredstava od lokalne zajednice, a dio od institucija RS. Dio kredita bio bi otpisan nakon rođenja prvog djeteta, a u cijelosti bi bio otpisan ako bude rođeno troje djece", istakao je Dodik.

Smatra da RS i Srbija moraju raditi zajednički na utvrđivanju mjera u oblasti demografskog razvoja i populacione politike.

"Sa Srbijom smo radili na formiranju Fonda koji je podsticao mlade preduzetnike do 35 godina, koji su mogli da dobiju 50.000 KM i nastavićemo da ovo radimo", rekao je Dodik. Pojasnio je da je cilj pomenute studije da se na sveobuhvatan način pristupi problemu nataliteta i sistematizuju sve mjere pronatalitetne politike.

Željka Cvijanović, predsjednica RS, kazala je da institucije RS imaju važne mjere i značajna izdvajanja za podršku porodici u cjelini.

"Uz mjere koje će biti sprovedene, biće i analizirane i one koje su ranije sačinjene", kazala je Cvijanovićeva, te dodala da se mjere odnose na podršku za novorođenčad, za treće i četvrto dijete, dječji dodatak, podršku nezaposlenim porodiljama, kao i na besplatne udžbenike.

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, naveo je da će dio sredstava prikupljenih novim Zakonom o igrama na sreću biti preusmjeren za pronatalitetnu politiku.

"Naš Zakon o igrama na sreću donosi puno veće efekte nego što smo očekivali i dio sredstava ćemo preusmjeriti na pronatalitetnu politiku", rekao je Višković.

Istakao je da je u proteklih osam godina zaustavljen pad rađanja u RS, te da, ukoliko se ide na povećanje nataliteta, neophodno je odrediti koje su ciljne grupe.

Rekao je da su napravljeni i koraci kada su u pitanju finansijska izdvajanja za porodilje.

Naučnoistraživačku studiju je, na inicijativu predsjednice RS, izradio Ekspertski tim kojim je rukovodio Draško Marinković.

Draško Marinković, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, naveo je da je u RS u 2018. godini rođeno 230 djece više u odnosu na 2017. godinu.

"Analizirajući kompletnu dokumentaciju, dostupne izvore podataka, dali smo konkretan prijedlog u pogledu migracija stanovništva i u pogledu trećeg problema, koji je izražen, osim migracija i nedovoljnog rađanja, a to je starenje stanovništva", pojasnio je Marinković. Dodao je da je prilikom izrade ove studije obavljeno nekoliko anketnih istraživanja.