Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović sastao se danas sa predstavnicima tekstilne firme „Trendteks“ Doboj Jug, koja zakupljuje dio pogona bivšeg Novoteksa, u kojoj trenutno radi oko 60 radnika. Najavljeno je zapošljavanje novih 200 radnika i stvaranje novog poslovnog centra Tini.


Petrović podsjeća da je Vlada RS u potpunosti prenjela pokretnu i nepokretnu imovinu na Grad Trebinje, a tema sastanka je bila buduća poslovna saradnja sa ovim preduzećem.
Petrović navodi da grad Trebinje apsolutno podržava razvoj tekstilnog pogona „Trendteks“ Doboj Jug u našem gradu i dodaje da su preuzeli obavezu pronalaženja novih radnika za ovaj pogon, koji ima potencijal da zaposli do 200 radnika.
„Upoznali su nas sa trenutnim stanjem u pogonu, u kojem radi preko 60 radnica. Dobili smo i spisak njihovih primanja za septembar, koja su sa toplim obrokom od 520 do 700 KM. Uvjerili smo se da postoji pozitivna radna atmosfera. Putem Zavoda za zapoljavanje biće raspisan javni poziv za zainteresovane radnike za rad u proizvodnom pogonu budućeg poslovnog centra Tini“, istakao je Petrović.
On dodaje, kako bi se iskoristili svi kapaciteti bivšeg pogona Novoteksa, koji će se sada zvati poslovni centar Tini, formirana je i komisija koja će sagledati kompletno stanje i napraviti predračun za neophodne radove, kako bi objekat u potpunosti bio u funkciji.
„Zamišljeno je da se u novom poslovnom centru Tini formiraju dvije nezavisne proizvodne cjeline i dodadni sadržaji, kao što je dječiji vrtić, ambulanta za zdravstvenu njegu, prodavnica mješovite robe, prostor za magacine, da se iskoristi spoljašni prostor za okolno uređenje sa neophodnim parkinzima“, naveo je Petrović.
Gradonačelnik Trebinja zaključuje da se početak radova na novom poslovnom centru Tini očekuje krajem novembra.
Radio Trebinje