Milovan Milutinović - Foto: RTRS
Od posljedica virusa korona, u 73. godini života preminuo je pukovnik u penziji i doktor političkih nauka, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović.

Rođen je 1949. godine u Trnopolju kod Prijedora, gdje završava osnovnu i srednju školu. Nakon toga, završava vojne škole oklopnih jedinica, a od 1981. do 1985. godine načelnik je klase Srednje vojne škole oklopno-mehanizovanih jedinica u Banjaluci. Sa odličnom ocjenom 1998. godine završava Visoku vojno-političku školu JNA u Beogradu.

Kao viši oficir JNA obavlja dužnosti oficira za informisanje Prištinskog korpusa JNA, načelnika Informativne službe 1. krajiškog korpusa, a potom načelnika Informativne službe Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i Centra za informativno-propagandnu djelatnost Glavnog štaba. Bio je portparol generala Ratka Mladića.

Tokom rata bio je glavni i odgovorni urednik listova: "Krajiški vojnik" i "Srpska vojska", tv emisije „"Na braniku otadžbine" i radio emisija "Sa borcima Republike Srpske" i "Vojnička noć", a krajem 1995. godine osnivač i glavni i odgovorni urednik patriotskog radija "Radio Krajina".

Nakon rata angažovan je u Generalštabu Vojske Jugoslavije gdje je ostao do kraja NATO bombardovanja, kada je po ličnom zahtjevu penzionisan u činu pukovnika.

Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Predavao je na Fakultetu političkih nauka Nezavisnog univerziteta Banjaluka i bio saradnik Instituta za političke studije iz Beograda.

Više od 30 godina bavio se novinarstvom i publicistikom i objavio više stručnih i dokumentarnih publikacija.

Bio je organizator i učesnik više naučnih skupova.

Mjesto i datum komemoracije i sahrane prof. dr Milovana Milutinovića biće naknadno saopšteni.