Većina pacijenata, koji su danas, u okviru besplatnog skrininga, pregledani u internističkoj ambulanti Bolnice Trebinje, imali su neke od patoloških promjena na srcu i predložene su im dalje dijagnostičke procedure.


Srđan Lozo, specijalista interne medicine, kardiolog Bolnice Trebinje je, povodom Svjetskog dana srca, rekao da je pregledano ukupno 37 pacijenata, uglavnom starije životne dobi, ali je bilo i dvadesetogodišnjaka.
„Kod deset odsto pregledanih otkrivene su značajne patološke promjene na EKG-u, koje ukazuju na ishemijsku bolest i za te pacijente će, u narednih desetak dana, biti organizovani prijevremeni UZ pregledi i dopunska analiza. Kod 20 odsto je promijenjena, odnosno, dopunjena dosadašnja terapija. Četvrtini pacijenata su predložene dodatne dijagnostičke procedure, koje bi trebalo da pomognu da se spriječi pojava određene bolesti“, pojasnio je Lozo.
On je istakao da većina pregledanih pacijenata, koji su se danas javili u internističku ambulantu, nije bila na kontrolnim pregledima četiri ili više godina.
Lozo upozorava da bi i potpuno zdravi građani, trebalo da, bar jednog godišnje, urade preventivne osnovne ljekarske preglede i laboratorijske analize. Nakon uočavanja prvih ozbiljnijih simptoma neophodno je da se pravovremeno jave ljekaru.
„Ako imaju bolove u grudima, gušenje, osjećaj nepravilnog ubrzanog rada srca, povećane vrijednosti krvnog pritiska iznad 140 sa 90, otečene noge, odmah bi trebalo da se jave ljekaru“, ističe Srđan Lozo.

On navodi da je prevencija najjeftiniji i najefikasniji način liječenja.
„Preventivnim akcijama trebalo bi pokušati zaustaviti bolest u njenom startu.Češće organizovanje akcija u koje se treba uključiti šira društvena zajednica daće značajne rezultate“, smatra dr Lozo.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 17 miliona ljudi svake godine umre od kardiovaskularnih bolesti. Predviđanja su da će do 2020. godine bolesti srca i krvnih sudova postati vodeći uzrok umiranja u svim zemljama, naročito nerazvijenim.
Radio Trebinje