Prije 26 godina, 3. decembra 1990, patrijarh Pavle je izabran za 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.


Pokojni patrijarh, čije je svjetovno ime bilo Gojko Stojčević, rođen je 11. 9. 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u autonomnom Kraljevstvu Hrvatske i Slavonije u sklopu Austro-Ugarske u zemljoradničkoj porodici. Gimnaziju je završio u Beogradu, šestorazrednu Bogosloviju u Sarajevu, a Bogoslovski fakultet u Beogradu.
Rano je ostao bez roditelja - njegov otac je otišao na rad u SAD, gde je obolio od tuberkuloze i "vratio se kući da umre" kad je dječaku bilo tri godine, a ubrzo je ostao i bez majke, te je o njemu brinula tetka.


Iako je tokom školovanja Gojko bio sklon predmetima kao što su matematika i fizika, a iz vjeronauke imao dvojku, uticaj rodbine je prevagnuo i njegov konačan izbor bio je bogoslovija. Nakon života u Tuzli i Sarajevu, tokom Drugog svjetskog rata dospijeva u Beograd, gdje je najprije radio na građevinama, a zatim je, zbog slabog zdravlja, započeo svoj monaški život u manastiru Svete Trojice u Ovčaru. Radio je i kao vjeroučitelj i postepeno napredovao u hijerarhiji sve dok 1957.godine nije izabran za episkopa raško-prizrenskog.

Kao episkop raško-prizrenski, svjedočio je u Ujedinjenim nacijama pred mnogobrojnim državnicima o problemima Srba na Kosovu i Metohiji, služio je u svim mjestima svoje eparhije, držao predavanja na temu crkvenoslovenskog jezika i pojanja, pomagao je građenje novih i obnavljanje starih crkava.


Na današnji dan 1990.godine, izabran je za patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a izbor je izvršen još za života prethodnog partijarha (Germana).


Imajući u vidu zasluge patrijarha srpskog Pavla na teološkom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, dodijelio mu je 1988. godine zvanje počasnog doktora bogoslovlja.


Preminuo je 15. novembra 2009. u Beogradu.


Izvor: Nacionala geografija