download.jpg

U Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost“ u Trebinju, kao i u ostalim obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, danas je počeo pripremni program za djecu koja do sada nisu imala priliku da budu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem.

Vesna Kojović, pedagog ove ustanove kazala je da će program trajati tri mjeseca, tačnije do 31. maja.

„Pripremnim programom su obuhvaćena djeca rođena u periodu od 31. avgusta 2015. do 31. avgusta 2016. godine. Prijavljeno je 45 mališana, koji su raspoređeni u dvije vaspitno-obrazovne grupe, jedna je u objektu u Bregovima, a druga grupa je formirana u objektu Gorica. Program će se realizovati svakim radnim danom u trajanju od po tri sata dnevno“, objasnila je Kojović.

Ona je istakla da je vrlo važno to što će djeca imati priliku da se prvenstveno socijalizuju, igraju i druže, ali prateći program predškolskog vaspitanja i obrazovanja da se adekvatno pripreme za polazak u školu.