Uručeni sertifikati mentorima-Privredna komora - Foto: RTRS
Predstavnici Privredne komore Republike Srpske uručili su danas u Banjaluci uvjerenja mentorima praktične nastave o uspješno savladanoj obuci.

Rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srpske Aleksandra Mihajlović Bijelić rekla je da je do sada obuku prošlo 30 mentora, te da su kandidati stekli pedagoško-didaktičke vještine u radu sa učenicima.

- Mentori trebaju da praktičnu nastavu organizuju u skladu sa nastavnim planom i programom, tako da učenici dobiju kvalitetno znanje, te da povežu praktično znanje koje su učenici stekli u školi sa praktičnim radom u privrednim društvima - navela je Bijelićeva.

Ona je napomenula da su mentori ključna karika kada je riječ o izvođenju praktične nastave jer su oni zaduženi da ovaj vid nastave bude realizovan na pravi način.

Bijelićeva je istakla da mentori, osim stručnih, trebaju da posjeduju vještine kao što je rad sa adolescentima, želja za prenošenjem znanja i drugo.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić uručio je uvjerenja mentorima.