"Stalno komuniciramo sa sindikatom i analiziraćemo kolektivni ugovor koji je bio ograničavajući faktor za radnika ali i za poslodavca. Napravićemo fleksibilnu situaciju između ERS-a koja je u funkciji koordinacije proizvodnje, distribucije ali i trgovine i snabdijevanja električnom energijom. Zavisna preduzeća bolje poznaju situaciju unutar svojih kolektiva i na taj način mogu bolje da pojasne prilike svojim radnicima" poručuje Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

"Dobio sam informaciju od nadležnih službi u ERS-u da su prosječna primanja u 2022. godini iznosila nešto više od 1000 evra ili 1994 marke. U primanja se ubraja i topli obrok, regres i ostala davanja po kolektivnom ugovoru, a ova davanja su neto iznos" naglasio je Luka Petrović.

"Naravno da je to nešto više u ovoj godini ali uskoro ćemo znati koliko su tačno bila izdvajanja po radniku"dodaje Petrović.

"Očekivali smo da sindikat pristupi analizi ko zaista prima 1000 evra i da li to ima svaki radnik u sistemu ERS-a. Tu je poslodavac da zaštiti one radnike koje imaju manja primanja. Ovdje je u pitanju zaštita proizvodnog procesa, a proces mogu da zaštite samo zaposleni ljudi, koji će u skladu sa svojim zalaganjem biti nagrađeni."

"Vi danas imate ljude koji donesu diplome koje se tek tako priznaju. Mi hoćemo da one ljudi koji doprinose i koji su redovno završili svoje obaveze zaštitimo i zadržimo u sistemu. Zato smo upuitili inicijativu i prema upravama zavisnih preduzeća da urade izmjenu sistematizacija, da se nagrade ljudi koji su stvarno angažovani, čak i preko osam sati radnog vremena. Imaju odriješene ruke, i moraju imati snage da to saopšte radnom kolektivu. Sistem počiva na ljudima, i ako ne nagradimo ljude koji održavaju sistem, onda nismo na dobrom putu."

Već smo dobili najavu Vlade Republike Srpske da u narednoj godini očekuje značajan novac od sistema ERS-a, tako da moramo rješavati probleme i maksimalno zaštititi zavisna preduzeća i radnike dodao je Petrović i poručio da cijene elektične energije u narednom periodu neće biti mijenjane.