Srn2024-1-31_1142429_0.jpg (472 KB)

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u Trebinju imao je u prošloj godini 914 zahtjeva za pravnu pomoć, a najviše u rješavanju pitanja bračnih i porodičnih odnosa, nasljednih odnosa, imovinskih i pitanja iz radnog odnosa, izjavila je Srni pomoćnik direktora u trebinjskoj kancelariji Centra Anja Daković.

Dakovićeva je navela da je, od ukupnog broja zahtjeva, zastupanja pred sudovima bilo 50, a sva lica, osim zastupanja, imaju pravo i da se posavjetuju o svojim pravima i obavezama.

Da bi mogli da zastupaju fizička lica, ona je istakla da ta lica moraju da ispunjavaju odgovarajuće finansijske i kriterijume ličnog svojstva.

"Tu spadaju određene grupe građana, kao što su majke s četvoro i više djece, lica sa invaliditetom, lica koja traže izdržavanje, lica koja prijavljuju korupciju, ratni vojni invalidi i slično", rekla je Dakovićeva.

Ona je navela da Centar pruža pomoć u parničnom, vanparničnom, izvršnom, upravnom postupku i pravnom sporu.

"Osim toga, pružamo pravnu pomoć i prilikom popunjavanja obrazaca, u postupcima mirnih sporova, sačinjavanja apelacija", rekla je Dakovićeva i dodala da se stranke obraćaju i zbog različitih problema iz penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći je republička organizacija u sastavu Ministarstva pravde čija je osnovna uloga da pruži pravnu pomoć fizičkim licima, odnosno građanima Republike Srpske i drugim licima koji se nađu na njenoj teritoriji, a koja se identifikuju kao socijalno ugrožena kategorija.

Kancelarija Centra u Trebinju pokriva područje koje pripada sjedištu Okružnog suda, od Trebinja do Foče.