U Gradskoj upravi Grada Trebinja danas je u okviru projekta „Dijalog za budućnost“ održana prva lokalna dijaloška platforma - mehanizam za pružanje formalnog prostora za interakciju između građana i donosilaca odluka putem dijaloga.
Projekat „Dijalog za budućnost“ razvijen je na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, zajednički ga implementiraju tri UN agencije (UNICEF, UNDP, UNESCO), a finansiran je od strane Fonda UN-a za izgradnju mira (UN Peace Building Fund).
Projekat se sprovodi u 28 opština i gradova u BiH i fokusira se na promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini s ciljem izgradnje trajnog mira u BiH. Integrisanje lokalnih dijaloških platformi u rad lokalnih uprava jedan je od ciljeva projekta.

Izvor: Grad Trebinje