malaSl.jpg (175 KB)

Novoimenovani republički koordinator za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Nikša Gligić održao je danas prvi sastanak sa članovima Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima Trebinje, saopšteno je iz Ministarstva.

Na sastanku u Trebinju je razgovarano o aktivnostima koje su preduzimane i koje će se preduzimati u borbi protiv trgovine ljudima, a u skladu sa Akcionim planom Vlade Republike Srpske za suprotstavljanje trgovini ljudima u Republici Srpskoj.

"Na sastanku je razgovarano o eventualnoj reviziji Odluke o formiranju regionalnih monitoring timova, u smislu uključivanja predstavnika sudova i zdravstva u rad ovih timova", navodi se u saopštenju.