Pres policija 1.jpg (748 KB)

Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva PU Trebinje u protekla tri mjeseca je zadovoljavajuće.

Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare ocijenio Siniša Laketa, načelnik ove uprave.

Broj narušavanja javnog reda i mira je povećan za 15 slučajeva u odnosu na isti period lani.

„Moramo uzeti u obzir da je ovo tromjesječje puno praznika, pa je i koncentracija ljudi, javnih okupljanja veća. Najčešći prekršaji su izvršeni u vremenu od ponoći do dva časa“, kazao je Laketa.

Načelnik Sektora policije, Miodrag Janković je govoreći o bezbjednosti saobraćaja kazao da su u prva tri mjeseca ove godine evidentirana 69 saobraćajnih nezgoda.

„Dvije saobraćajne nesreće su sa poginulim licem, šest sa teško i 12 sa lakše povrijeđenim licima. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom je 49“, kaže Janković.

Načelnik Sektora kriminalističke policije, Ljubomir Supić kaže da je u posmatranom periodu ova uprava evidentirala 68 krivičnih djela od kojih se na Opšti kriminalitet odnosi 52 a na Zloupotrebu opojnih droga četiri krivična djela. Na Privredni kriminalitet se odnosi sedam, a na Bezbjednost javnog saobraćaja pet.

„Koeficijent ukupne rasvjetljenosti je 97, 1 % dok je koeficijent rasvjetljenosti po NN-u 83, 3 %.“, objasnio je Supić.