55633.jpg (284 KB)

Policijska uprava Trebinje poslednjih mjeseci bilježi povećan broj izvršilaca koji su otkriveni u toku izvršenja krivičnog djela. Prema riječima Jovane Cvijetić, portparola PU Trebinje, za šest mjeseci policijski službenici su na licu mjesta zatekli 26 počinilaca koji su počinili 27 krivičnih djela. Kako ističe, u obje kategorije je zabilježen pozitivan trend rasta.

„Počinilaca na licu mjesta je zatečeno više za 23,8%, dok je broj krivičnih djela povećan za 22,7%. Takođe, pozitivan trend rasta koji je u uzročno – posljedičnoj vezi sa navedenim pokazateljima je i koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela koji su počinjeni na teritoriji koju operativno pokriva Policijska uprava Trebinje. Ukupni koeficijent rasvjetljenosti iznosi 90,3%, dok je koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom počiniocu 69,2%“, kazala je Cvijetić.

Jedan od razloga je sigurno kvalitetan i adekvatan odgovor policijskih službenika na zaprimljene prijave. Cvijetić naglašava da rad policijskih službenika u jednom dijelu zavisi i od kvaliteta prijave.

„Ukoliko je prijava sa više detalja, policijski službenici imaju više informacija za rad, pa je samim tim i otkrivanje izvršioca brže. Takođe, poslednjih godina Policijska uprava Trebinje je dobila oko 80 policijskih službenika koji su prvi put zasnovali radni odnos. Mladi policajci koji su na svom školavanju uzeli najbolje od profesora i usvojili neophodno znanje, su došli u Policijsku upravu Trebinje sa željom da znanje primjene, da svojim radom doprinesu bezbjednosti građana istočne Hercegovine. Njihova želja i znanje u kombinaciji sa kolegama koji rade već 5, 10, 15 godina, koji imaju iskustava sa različitim bezbjednosnim događajima je razlog zašto u nekim kategorijama koje govore o samoinicijativnosti policijskih službenika bilježimo pozitivne trendove. Još jedan razlog je i svakodnevna komunikacija policijskih službenika sa građanima tokom obavljanja pozorničke djelatnosti“, dodala je ona.

Portparol PU Trebinje je podsjetila da biti policajac pozornik najbolji je način da se stekne povjerenje građana, s obzirom na to da je policajac konstantno usmjeren na komunikaciju sa građanima.

„Ovakvi pokazatelji su najbolji način na koji se može u statistici pokazati povjerenja koje građani imaju u policiju. Što je broj otkrivenih izvršilaca na licu mjesta veći, to nam govori i da povjerenje građana u policiju raste. Najčešće se izvršioci imovinskih krivičnih djela zatiču na licu mjesta, npr. krađe, teške krađe. To je i grupa krivičnih djela koja direktno pogađa građane, na više načina, od samog čina krađe novca, nakita, ili neke druge vrijednosti koja se nalazi u stanu ili kući, do kasnije osjećaja da se žrtva osjeća nebezbjednom jer joj je neko ušao u stan, jer je neko narušio njihovu privatnost na grub način. Ukoliko se izvršilac zatekne na licu mjesta, vraća se povjerenje u ljude, prije svega u komšiluk, ako je neko od komšija vidio pa prijavio, a onda i u rad policije“, dodala je Cvijetić.

PU Trebinje apeluje na građane da ukoliko čuju buku, ili vide nepoznata lica oko stana ili kuće za koju znaju da je u tom trenutku prazna, pozovu policiju na besplatni broj telefona 122.