Na području Policijske uprave Trebinje, 21.01.2019. godine evidentirano je jedno krivično djelo i tri saobraćajne nezgode. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira.


Policijskoj stanici Nevesinje jedno lice je prijavilo da je od drugog lica putem telefonskog poziva i SMS poruka zaprimilo prijetnje po svoj život. U toku je dokumentovanje krivičnog djela „Ugrožavanje sigurnosti“.