Policijskoj upravi Trebinje prijavljeno je par događaja u kojima se privredni subjekat „E & M“ d.o.o. sa sjedištem u Rogatici, javlja kao prevarant.Naime, vlasnici trgovačkih objekata koje su oštećene od navedenog preduzeća navode da su im se navodna odgovorna lica iz „E & M“ d.o.o. obratila sa zahtjevom kupovine robe iz njihovih trgovačkih objekata. Nakon slanja predračuna troškova kupovine, odgovorna lica iz „E & M“ d.o.o. bi oštećenima slali uplatnice koje nisu realizovane zbog nedostatka novca na njihovom računu.
Policijska uprava Trebinje apeluje na sve privredne subjekte koji obavljaju prodaju neke robe, da prije isporučivanja robe provjere da li je izvršena transakcija novca sa računa kupca na njihov.
Trebinje danas