Vladimir Putin (Foto: kremlin.ru) -
Rusija će nastaviti sa redovnim isporukama gasa na svjetska tržišta, uključujući tečni prirodni gas, a takođe će unaprijeđivati odgovarajuću infrastrukturu i povećavaće ulaganja u gasni sektor, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- U ovoj fazi (periodu energetske modernizacije) postaje veoma traženo proširenje upotrebe prirodnog gasa kao jedne od ekološki najprihvatljivijih vrsta goriva. Rusija, sa svoje strane, namjerava da nastavi sa neprekidnim isporukama te sirovine, uključujući tečni prirodni gas, na svjetska tržišta, da unapređuje odgovarajuću infrastrukturu i povećava ulaganja u gasni sektor - navodi se u pozdravnom telegramu Putina povodom otvaranja samita Foruma zemalja izvoznica gasa.

Ruski lider je takođe istakao da energetska modernizacija zahtjeva uravnotežene pristupe i detaljno sagledavanje nacionalnih specifičnosti.

- Glavni zadatak je da se obezbijedi univerzalni pristup pristupačnim, održivim i savremenim izvorima energije. Sigurni smo da je u interesu svjetske zajednice da obezbijedi da se energetska tranzicija ne pretvori u sredstvo promovisanja političkih i ekonomskih interesa pojedinih aktera, a posebno da ne bude praćena sankcionim i drugim ograničenjima - poručio je Putin.

On je zaključio da su posljednje godine bile teške za svjetsku energetiku koja je na sebi osjetila ekonomske posljedice pandemije virusa korona.